Zapraszamy na ostatnią garść informacji z serii o budowania ataku.

W ustawieniu 1-4-1-4-1 budowanie ataku przebiega praktycznie identycznie jak w klasycznym ustawieniu 1-4-3-3. Zmiana tego ustawienia z klasycznego znajduje jedynie nice w fazie defensywnej gdzie mamy lepiej zagospodarowanprzestrzew bocznych sektorach boiska dziki czemu nie musimy tak mocno angaowanaszych rodkowych pomocników w działania majce na celu asekuracjtych sektorów.

W ustawieniu 1-4-3-1-2 lub inaczej mówic 1-4-4-2 w rombie faza budowania ataku jest dość specyficzna wymaga od zawodników doskonałej antycypacji przestrzeni i rozumienia zadaboiskowych pozostałych zawodników. Przykładem doskonałej gry w tym ustawieniu była reprezentacja Portugalii na Euro we Francji oraz reprezentacja Włoch prowadzona przez Cesare Prandellego podczas Mw Brazylii w 2014 roku. W fazie budowania ataku najczęściej bierze udział cały blok obronny plus trójka rodkowych pomocników, którzy „wypełniaj” przestrzenie pomiędzy obrocami. Specyfika tego ustawienia polega na tym, e nie ma w nim typowych bocznych pomocników przez co duy ciężar gry ofensywnej, w sektorach przy linii boiska, spoczywa na bocznych obrocach, którzy w fazie budowania ataku idwysoko, jednak z reguły jest to tylko jeden z nich, a drugopcjgry szeroko dajnam z reguły „10” – rys.9, rys.10 i rys.11.

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 19.12.56

Rys.9. Bazowe ustawienie w ataku.

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 19.13.11

Rys. 10. Bazowe ustawienie w budowaniu ataku.

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 19.13.19

Rys. 11. Bazowe ustawienie w budowaniu ataku.

Kolejncechcharakterystyczntego ustawienia jest to, e cała czwórka rodkowych pomocników czsto znajduje sibardzo blisko siebie w centralnym sektorze boiska zostawiajc boczne sektory dla bocznych obroców. W takiej sytuacji w fazie budowania czsto mamy do czynienia z ustawieniem rodkowych pomocników w kształcie litery Y Poprzez zejcie „6” pomidzy rodkowych obroców lub nawet niej od nich. Powoduje to wyjcie wyej nie jednego lecz obydwu bocznych obroców wyej – rys. 12 i rys.13.

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 19.13.35

Rys. 12. Bazowe ustawienie w budowaniu ataku Y rodkowych pomocników.

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 19.13.41

Rys. 13. Bazowe ustawienie w budowaniu ataku Y rodkowych pomocników.

Tekst przygotował Paweł Ściebura. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych tekstów o taktyce, które już za tydzień! Tematem przewodnim będzie faza konsolidacji gry.